Enter your keyword

Canis Ludus, gevestigd op Papenwal 11 9880 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Björn Vermeiren, info@canis-ludus.be

Contactgegevens
Canis Ludus
Papenwal 11
9880 Aalter
Tel 0497 89 90 57

Persoonsgegevens die wij verwerken
Canis – Ludus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Canis Ludus verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 Het afhandelen van jouw betaling
 Je te informeren over wijzigingen van onze dienste en producten
 Om goederen en diensten bij je af te leveren
 Canis Ludus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, boekhouding en communicatie.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten met cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy http://www.canis-ludus.be Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Björn Vermeiren, info@canis-ludus.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Canis Ludus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.